Privacy Policy Round Projects

Deze Privacy Policy is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

Dit is de Privacy Policy van Round Projects en Round Real Estate (handelsnaam van Round Projects B.V.), ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67710956. Round Projects en Round Real Estate worden hierna zowel gezamenlijk als afzonderlijk Round Projects genoemd. Het kantoor van Round Projects is gevestigd aan de Van Gochstraat 59, 2291 RJ Wateringen. Round Projects valt hiermee onder het Nederlands recht.

Toelichting Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, waarmee privacywetgeving centraal geregeld is voor de hele Europese Unie. De Europese Unie wil mensen hiermee meer controle geven over de manier waarop organisaties met hun persoonsgegevens omgaan. De snelle ontwikkelingen in onder andere cloud-technologie zorgen namelijk voor nieuwe manieren om gegevens in te zetten en te gebruiken. Door de wetgeving inzake gegevensbescherming te versterken en zwaardere handhavingsmaatregelen te introduceren, wil de Europese Unie dit een halt toeroepen en het vertrouwen in de opkomende digitale economie verbeteren.

Round Projects als verwerker van persoonsgegevens
Via de websites (www.Round Projects.nl) worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden ook wel persoonsgegevens genoemd. Bij Round Projects vinden we de privacy van onze medewerkers, klanten en gebruikers erg belangrijk en doen alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om de privacy van data te waarborgen en persoonsgegevens te beschermen.

In deze Privacy Policy leggen we uit welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel we dit doen en hoe we deze beschermen.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Via deze Privacy Policy duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • De verzameling van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
 • Jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming vereist is;
 • Round Projects passende beveiligingsmaatregelen neemt om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag/verzoek ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

In deze Privacy Policy leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel we dat doen en hoe we deze persoonsgegevens gebruiken/verwerken. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website (www.round-projects.nl) bieden wij de mogelijkheid om informatie aan te vragen en/of vragen te stellen. Hierbij laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Vaak zullen dat bedrijfsgegevens zijn, maar in sommige gevallen zijn dit ook persoonsgegevens.

Wij verwerken je persoonsgegevens voor het leveren van onze dienst en de doeleinden die daarmee samenhangen, zoals het verlenen van support, het beveiligen van de Round Projects adviesdienst, het opsporen en tegengaan van fraude of misbruik en voor het versturen van facturen voor gebruik van onze dienst.

Meer specifiek verwerken wij je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het opstellen van een opdrachtbevestiging om gebruik te maken van de adviesdienst en/of deskundigheid van Round Projects;
 • Het opstellen van overeenkomsten om gemaakte afspraken tussen partijen schriftelijk vast te leggen;
 • Het verwerken van het door jou ingevulde (contact)formulier op onze website;
 • Het versturen van nieuwsbrieven, tips & tricks of andere product gerelateerde berichten, wanneer je daarvoor bent aangemeld;
 • Het via e-mail beantwoorden van vragen die gesteld zijn in relatie tot het gebruik van de Round Projects adviesdienst;
 • Het versturen van uitnodigingen om mee te doen aan onderzoeken naar bijvoorbeeld tevredenheid en loyaliteit van onze klanten of mee te denken over nieuwe functionaliteiten in de Round Projects dienst.

Hierbij verwerken wij de volgende gegevens:

 • Registratie: Naam, functie, geslacht en contactgegevens (telefoonnummer(s) en e-mailadres). Bedrijfsgegevens (NAW-, betaalgegevens en Btw-, KvK-nummer);
 • Vastlegging: Naam, functie, geslacht, huwelijkse staat en contactgegevens (telefoonnummer(s) en e-mailadres). Bedrijfsgegevens (NAW-gegevens en KvK-nummer);
 • Formulier(en) op website: Bedrijfsnaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele gegevens die je uit eigen beweging invult in het bericht.
 • Nieuwsbrieven: Naam en e-mailadres. Bij iedere nieuwsbrief is een afmeldmogelijkheid opgenomen.
 • Adviesvragen: Naam en e-mailadres;
 • Marketingdoeleinden ter verbetering van onze dienstverlening: Naam, functie en e-mailadres.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie hierover.

Bewaartermijnen
Round Projects bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden
Round Projects verstrekt je persoonsgegevens aan derden indien dit noodzakelijk is voor het gebruik van de Round Projects dienst, of wanneer wij daar wettelijk toe worden verplicht.

Websitebezoek
Op de website van Round Projects worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvragen van een pagina en overige gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website met als doel om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Round Projects maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Round Projects bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Adwords kan je hier vinden.

Websites van derden
Deze Privacy Policy is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare en/of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd, voor gebruik van de desbetreffende website, de Privacy Policy van deze website goed door. Op die manier kan je er van te voren voor zorgen dat je op de hoogte bent van de wijze waarop de betreffende website met jouw gegevens omgaat.

Beveiliging
Round Projects vindt de bescherming van jouw (persoons)gegevens enorm belangrijk en neemt passende maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, misbruik en andere vormen van onrechtmatig gebruik.

De website van Round Projects maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan alleen in behandeling worden genomen wanneer deze schriftelijk wordt ingediend. Hierbij kan gevraagd worden om je te identificeren om misbruik te voorkomen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de consequenties van het verwijderen van je persoonsgegevens Denk hierbij bijvoorbeeld aan het niet meer op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en updates met betrekking tot de Round Projects adviesdienst, het niet meer kunnen ontvangen van nieuwsbrieven en/of het niet meer kunnen beantwoorden van vragen.

Wijzigingen in deze Privacy Policy
Deze Privacy Policy kan tussentijds gewijzigd worden, waarbij de meest recente versie van de Privacy Policy altijd op onze website te vinden is. Wij adviseren een ieder om onze Privacy Policy  geregeld te raadplegen, zodat je altijd op de hoogte bent van de laatste wijzigingen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw  persoonsgegevens. Mochten wij er samen écht niet uit kunnen komen,  dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Mocht je vragen hebben over jouw privacy, deze Privacy Policy en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan gerust met ons op.